Fondaparynuks na objawową zatorowość płucną

Streszczenie artykułu na temat fondaparynuksu z powodu zatorowości płucnej w tym tygodniu w czasopiśmie (wydanie 30 października) pokazuje strukturę chemiczną fondaparynuksu i odnosi się do niego jako pentasacharydu. Chociaż prawdą jest, że fondaparynuks ma szkielet pentasacharydowy, jego aktywność farmakodynamiczna jako inhibitora trombiny z pewnością można przypisać ośmiu grupom siarczanowym, które sprawiają, że jest to polianion, analogiczny do heparyny. Te grupy siarczanowe przedstawiono wyraźnie na rysunku towarzyszącym podsumowaniu. Byłoby lepiej opisać fondaparynuks jako siarczanowany pentasacharyd lub jako polisiarczan pentasacharydu.
Alan F. Hofmann, MD
University of California, San Diego, La Jolla, CA 92093
Odniesienie1. W tym tygodniu w czasopiśmie. N Engl J Med 2003; 349: 1689-1689
Pełny tekstGoogle Scholar
[przypisy: celiprolol, Mimośród, Białkomocz ]
[podobne: spodziectwo żołędziowe, zespół reitera objawy, przetoka ustno zatokowa ]