Skuteczność i bezpieczeństwo niskiej dawki aspiryny w czerwienicy cd

Niesławny zawał mięśnia sercowego został zdefiniowany przez co najmniej dwa z następujących wyników: ból w klatce piersiowej o typowej intensywności i czasie trwania; Uniesienie lub obniżenie odcinka ST o co najmniej mm w dowolnym przewodzie kończynowym w elektrokardiografii, co najmniej 2 mm w każdym odprowadzeniu przedsercowym lub w obu; i co najmniej podwojenie poziomów enzymów sercowych. Rozpoznanie udaru niezakończonego zgonem wymagało jednoznacznych objawów deficytu neurologicznego z nagłym początkiem i trwającym dłużej niż 24 godziny. Diagnoza musiała zostać potwierdzona za pomocą tomografii komputerowej (CT), rezonansu magnetycznego lub innych obiektywnych środków lub autopsji. Kryteria te zostały również wykorzystane do rozpoznania śmiertelnego udaru mózgu. Alternatywnie wykorzystaliśmy diagnozę zgłoszoną w dokumentacji szpitala lub na karcie zgonu. Przejściowy atak niedokrwienny zdefiniowano jako nagły początek jednostronnego zaburzenia motorycznego lub czuciowego, defektu mowy, homonimicznej hemopektywii, apraksji konstrukcyjnej lub przejściowej ślepoty jednoogniskowej (definiowanej jako nagły początek jednostronnego zmniejszenia ostrości widzenia z udziałem części lub całości pole widzenia), które ustąpiło całkowicie w czasie krótszym niż 24 godziny.
Zator płucny został zdefiniowany przez dodatni angiogram płucny, skan wentylacyjno-perfuzyjny lub tomografię komputerową wskazującą na wysokie prawdopodobieństwo zatorowości płucnej lub dowody zatorowości płucnej na autopsję. Zakrzepica żył głębokich została zdefiniowana przez typowy obraz kliniczny z pozytywnymi wynikami badań obejmujących takie techniki jak flebografia, ultrasonografia, pletyzmografia impedancyjna lub CT.
Zatwierdzenie zdarzeń klinicznych zawartych w pierwszorzędowych punktach końcowych zostało zapewnione przez komitet ad hoc złożony z ekspertów, którzy nie byli świadomi zadań związanych z grupami terapeutycznymi. Każde wydarzenie zostało zatwierdzone niezależnie przez dwóch oceniających, a spór między oceniającymi został oceniony przez przewodniczącego badania.
Protokół badania był zgodny z dobrą praktyką kliniczną w przypadku prób i zmianą w 2000 r. Deklaracji Helsińskiej dotyczącej badań medycznych u ludzi. Uzyskaliśmy aprobatę każdej lokalnej komisji etycznej przed rozpoczęciem procesu. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Badanie zostało opracowane, przeprowadzone i przeanalizowane przez niezależnych badaczy pod egidą komitetu sterującego.
Planowana wielkość próbki i wcześniejsze zakończenie
Na podstawie informacji, które były dostępne w czasie planowania badania, wskaźnik zdarzeń zawarty w pierwszym (bardziej zachowawczym) dwóch podstawowych punktach końcowych w pięcioletnim okresie obserwacji oszacowano na około 14 procent. Aby przetestować korzystny efekt aspiryny (redukcja o 30 procent) na przekonującym poziomie istotności statystycznej (dwustronny . = 0,05 i 1-. = 0,80) planowaliśmy zrekrutować 940 pacjentów na grupę.
Po zaplanowanej tymczasowej analizie bezpieczeństwa (w grudniu 2000 r.) Komitet sterujący został poinformowany, że mniej ośrodków, niż się spodziewano, skutecznie rekrutowało; że po planowanych dwóch latach rekrutacji wskaźnik randomizacji został zredukowany do niemal zera; że niepraktycznie długi okres obserwacji będzie wymagany w celu zgromadzenia liczby zdarzeń potrzebnych do osiągnięcia zdefiniowanej wcześniej liczby punktów końcowych; i że nie można uzyskać dodatkowego wsparcia dla procesu
[więcej w: Białkomocz, disulfiram, Mimośród ]
[hasła pokrewne: amarantus ekspandowany co to znaczy, uszkodzona łąkotka objawy, adidas superstar damskie allegro ]