Pneumokokowa szczepionka koniugatowa u dzieci

W swojej próbie 9-walentnej skoniugowanej szczepionki przeciw pneumokokom u dzieci z zakażeniem ludzkim wirusem niedoboru odporności i osób bez zakażenia, Klugman i jego współpracownicy (wydanie 2 października) stwierdzili zwiększone ryzyko wystąpienia astmy wśród osób zaszczepionych. Oceniliśmy to ryzyko w randomizowanym, kontrolowanym badaniu 7-walentnej koniugatowej szczepionki przeciw pneumokokom w północnej Kalifornii.2
W latach 1995-1998 w sumie 37 868 dzieci w Kaiser Permanente otrzymało skoniugowaną szczepionkę przeciw pneumokokom lub kontrolną koniugatową szczepionkę przeciw meningokokom C. Ryzyko pierwszej wizyty w szpitalu lub na oddziale ratunkowym w przypadku astmy (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób, kod 493.xx) oceniano za pomocą analizy regresji Coxa. Przeprowadziliśmy analizę danych uzupełniających do 2002 r. (Utrzymując w grupie kontrolnej 23% kontroli, którzy otrzymali skoniugowaną szczepionkę pneumokokową po zakończeniu próby). Continue reading „Pneumokokowa szczepionka koniugatowa u dzieci”