Valacyclovir raz na dobę zmniejsza ryzyko przeniesienia opryszczki narządów płciowych ad 5

Przejęcie zakażenia HSV wśród podatnych partnerów, zgodnie z przypisaniem do leczenia partnera źródłowego. Rycina 1. Rycina 1. Wykresy Kaplana-Meiera dotyczące pozyskania zakażenia HSV wśród podatnych partnerów seksualnych osób z zakażeniem narządów płciowych HSV-2, według grupy leczenia partnera źródłowego. Panel A pokazuje czas do uzyskania infekcji HSV-1 lub HSV-2 wśród podatnych partnerów. Współczynnik ryzyka dla tych, których partner źródłowy przyjmował walacyklowir w porównaniu z placebo, wynosił 0,45 (95% przedział ufności, 0,24 do 0,84, P = 0,01). Panel B pokazuje czas rozwoju objawów zakażenia HSV-2 narządów płciowych u podatnych partnerów. Współczynnik ryzyka dla tych, których partner źródłowy przyjmował walacyklowir wynosił 0,25 (przedział ufności 95%, 0,08 do 0,75, P = 0,008). Panel C pokazuje czas do uzyskania infekcji HSV-2 wśród podatnych partnerów. Współczynnik ryzyka dla tych, których partner przyjmował walacyklowir wynosił 0,52 (przedział ufności 95%, 0,27 do 0,99, P = 0,04). Panel D pokazuje czas infekcji HSV-2 wśród podatnych partnerów, w zależności od płci. Komitet punktów końcowych dokonał przeglądu danych od 71 podatnych partnerów, u których w trakcie badania wystąpiły objawy i objawy związane z nowym opryszczką narządów płciowych. Dwadzieścia miało kliniczne i laboratoryjne dowody na zakażenie HSV-2 narządów płciowych związane z tymi objawami: u 15 (2 przyjmujących walacyklerir i 13 przyjmujących placebo) serokonwersja HSV-2 (z wykryciem wirusa lub bez niego) potwierdziła rozpoznanie, aw 5 (2 valacyclovir i 3 placebo) rozpoznanie potwierdzono jedynie przez hodowlę wirusową lub HSV PCR. Spośród pozostałych 51 wrażliwych partnerów z objawami układu moczowo-płciowego 3 (2 walacyklowir i placebo) wykazywało serokonwersję do pozytywnego wyniku HSV-2 podczas badania; jednak serokonwersja wyprzedza zgłaszane objawy, a zatem nowa infekcja była uważana za bezobjawową. U pozostałych 48 wrażliwych partnerów z objawami moczowo-płciowymi objawy odrzucono jako punkty końcowe, ponieważ żaden z wrażliwych partnerów nie miał laboratoryjnych dowodów na opryszczkę narządów płciowych. Partnerzy źródłowi tych 48 pacjentów byli prawie równo podzieleni między grupę placebo (z 25) i grupę walacyklowiru (z 23). Spośród 1413 wrażliwych partnerów, którzy nie mieli objawów, 18 miało serokonwersję do HSV-2, a 4 miało serokonwersję do HSV-1. Tak więc w okresie badania wykryto 41 infekcji HSV-2 i 4 zakażenia HSV-1. Spośród tych 45 udokumentowanych infekcji, 14 zostało nabytych przez partnerów seksualnych osobników, którzy przyjmowali walacyklowir, w porównaniu z 31 partnerami osobników, którzy przyjmowali placebo (Tabela 2 i Figura 1A).
Tabela 3. Tabela 3. Stawki przekazywania zakażeń HSV-2 podatnym partnerom, zgodnie z Risk Stratum. Spośród 41 infekcji HSV-2 20 było związanych z objawową nową opryszczką narządów płciowych (główny punkt końcowy badania) i 21 tylko z serokonwersją (Tabela 2). Z 20 objawowych nabytków HSV-2, 16 wystąpiło u 741 partnerów przyjmujących placebo (2,2 procent), w porównaniu z 4 z 743 partnerów biorców walacyklowiru (0,5 procent) (ryzyko względne, 0,25, przedział ufności 95 procent, 0,08 do 0,74; P = 0,01)
[hasła pokrewne: bifidobacterium, wdrożenia magento, bupropion ]
[podobne: prada 03 nv, limitki aflofarm, łękotka czy łąkotka ]