Autoprzeciwciała przeciwko receptorom foliowym u kobiet z ciążą powikłaną uszkodzeniem nerwowo-rurkowym ad 6

Oznaczanie powinowactwa wiązania autoprzeciwciał wobec receptorów kwasu foliowego u osób z indeksem 7, 8 i 9 (panel A) oraz osób kontrolnych 16 i 24 (panel B). Błony łożyskowe z receptorami apolaminianowymi przygotowano jak opisano w części Metody i inkubowano przez noc w 4 ° C z przeciwciałami zawierającymi surowicę. Następnie dodano kwas [3H] kwasu foliowego i frakcję związaną z receptorami folanu odjęto od całkowitej zdolności wiązania folanów receptorów folanu w celu uzyskania poziomu (w pikomolach) receptorów blokowanych (B) przez autoprzeciwciała. Stosunek receptora zablokowanego autoprzeciwciałem do wolnego receptora apolaminowego (B / F) został wykorzystany do analizy Scatcharda15 w celu obliczenia pozornej stałej asocjacji (Ka), która jest przedstawiona we wkładce w każdym panelu. Figura 4 pokazuje wiązanie receptorów apolaminianowych z autoprzeciwciałami w surowicy z trzech wskaźników i dwóch osobników kontrolnych; wstawki pokazują analizę Scatcharda. 15 Indeks. Wydaje się, że badani 8 i 9 mieli pojedynczą sekwencję miejsc wiązania autoprzeciwciał na receptorze o podobnych wartościach Ka (odpowiednio 2,1 × 1010 i 1,8 × 1010 litrów na mol). Wydaje się, że obiekt badany 7 ma dwa rzędy miejsc wiązania autoprzeciwciał na receptorze (Ka 2,6 x 1010 i 2,8 x 109 litrów na mol). Wydaje się, że autoprzeciwciała w surowicy od dwóch osobników kontrolnych (osobnicy 16 i 24) mają dwa rzędy miejsc wiążących, z których oba (w Podmiotie 16) były niższe niż Ka dla osób z indeksem. Surowica od osób indeksu nie zawierała antykardiolipiny, anty-jednoniciowego DNA ani autoprzeciwciał przeciw tarczycy. Jeden osobnik kontrolny (podmiot 24) miał autoprzeciwciało IgM antykardiolipiny, a inny osobnik kontrolny (podmiot 8) miał autoprzeciwciało przeciwtarczycowe.
Dyskusja
Zidentyfikowaliśmy autoprzeciwciała przeciw receptorom folanu w surowicy od kobiet, które miały ciążę powikłaną defektem cewy nerwowej. To autoprzeciwciało blokowało wiązanie [3H] kwasu foliowego z receptorami kwasu foliowego na błonach łożyskowych i komórkach ED27, a komórki KB inkubowały w temperaturze 4 ° C i hamowały wychwyt kwasu foliowego przez komórki KB po inkubacji w 37 ° C. Średnia pozorna Ka dla wiązania autoprzeciwciał od osobników indeksujących do receptora folanu wynosiła 2,2 × 1010 litrów na mol. To wysokie powinowactwo może wyjaśnić blokowanie wiązania i komórkowego wychwytu kwasu foliowego.
Istnieje wiele przyczyn defektów cewy nerwowej, w tym leków (zwłaszcza antyfoliantu16 i leków przeciwpadaczkowych), nieprawidłowości chromosomalnych, 18 i czynników środowiskowych19 i genetycznych20. Badania wykazujące zmniejszenie częstości występowania wad cewy nerwowej o około 70 procent z perkoncepcyjnym suplementacją kwasem foliowym2,3 dostarczają dowodów, że uzupełniający folian obchodzi albo zaburzony wewnątrzkomórkowy szlak enzymu zależnego od kwasu foliowego, albo inhibitor wychwytu kwasu foliowego przez folian. Jednakże, genetyczne warianty enzymów odpowiedzialnych za szlak folianowy lub receptorów folanu zidentyfikowanych u kobiet, które mają ciążę powikłaną defektem cewy nerwowej, nie uwzględniają 70-procentowego zmniejszenia defektów cewy nerwowej związanych z suplementacją folianem.
Występowanie autoprzeciwciał może tłumaczyć obserwowaną korzyść z perkoncepcyjnej suplementacji kwasem foliowym
[przypisy: celiprolol, dekstrometorfan, Enterolambrisentan ]
[więcej w: przepuklina przeponowa objawy, mefedron opinie, atrofia szyjki macicy ]