Autoprzeciwciała przeciwko receptorom foliowym u kobiet z ciążą powikłaną uszkodzeniem nerwowo-rurkowym ad

W związku z tym opracowaliśmy test do pomiaru tych autoprzeciwciał w surowicy kobiet z obecną lub wcześniejszą ciążą powikłaną wadą cewy nerwowej i kobiet bez takiej historii. Metody
Przedmioty
Od kwietnia 2002 r. Do sierpnia 2003 r. Wszystkie 12 kobiet w naszej instytucji z obecną lub wcześniejszą ciążą powikłaną wada cewy nerwowej, które wyraziły zgodę na udział w tym badaniu, zarejestrowano i poddano ich surowicy analizie pod względem autoprzeciwciał przeciw receptorowi folanowemu. Kobiety brały udział w poradni położniczej lub były matkami dzieci z wadami cewy nerwowej, które obserwowano w poradni neurologii dziecięcej. Kwalifikujące się kobiety były w wieku od 18 do 40 lat w czasie dotkniętej ciąży.
Początkowo zapisaliśmy 12 kobiet z obecną lub wcześniej dotkniętą ciążą (osoby z indeksem) i 18 osób z grupy kontrolnej, które nigdy nie miały ciąży z wadą cewy nerwowej, z których 4 były martwymi. Wstępna analiza porównująca częstość autoprzeciwciał w grupie osób z indeksem i tych 18 kontrolnych wykazała istotną różnicę (P <0,001).
Następnie zdecydowaliśmy, że kobiety, które były w ciąży w czasie badania z płodem, który nie miał defektu z rurki nerwowej, byłyby bardziej odpowiednie dodatkowe kontrole. W związku z tym do badania włączono również pierwsze sześć kobiet, które spełniły to kryterium i wyraziły świadomą zgodę. Tak więc było 24 kontroli; 8 było w ciąży z nienaruszonym płodem, 12 urodziło jedno lub więcej niedotkniętych noworodkiem, a 4 były nulligravid. Ponieważ ciąża była kryterium włączenia do badania, cztery kobiety z kontrolą zerową, które były początkowo testowane na obecność autoprzeciwciał, zostały wyłączone z analizy statystycznej. Chociaż liczba osób w każdej grupie nie była wcześniej określona, każda kobieta, która zgodziła się wziąć udział została włączona do badania. Instytucjonalna komisja rewizyjna zatwierdziła badanie, a pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich podmiotów.
Wytwarzanie [3H] receptorów kwasu foliowego oczyszczonego kwasem foliowym
Receptory folianowe z ludzkich membran łożyskowych solubilizowano w temperaturze 37 ° C przez dwie godziny w 0,01 M buforze fosforanu sodu, pH 7,4, zawierającym 1% Triton X-100, i oczyszczono Sepharose 4B, do którego przyłączono kowalencyjnie kwas foliowy. przemyto buforem fosforanowym, a receptory wymywano z matrycy 0,1 M kwasem glicynowo-chlorowodorowym, pH 3,5, zawierającym 0,1% Triton X-100. Wartość pH eluatu zwiększono do 7,4 przez dodanie 0,2 M barbituranu sodu, a receptory określono ilościowo na podstawie poziomu wiązania [3H] kwasu foliowego (aktywność właściwa, 31 Ci na milimol, Moravek), co wiąże się w stosunku molowym 1: 1.
Znakowane radioaktywnie receptory przygotowano przez inkubację oczyszczonych receptorów apolaminianowych z 20-procentowym nadmiarem kwasu [3H] foliowego przez 30 minut w temperaturze 4 ° C. Przy pH pomiędzy 7 a 9, praktycznie nie ma dysocjacji kwasu foliowego z receptorów inkubowanych przez noc w 4 ° C. Dodatek 10-krotnie większego stężenia receptorów kwasu foliowego, nasycony nieradioaktywnym kwasem foliowym, potwierdził specyficzność kompleksu autoprzeciwciału receptora folanowego.
Test surowicy na autoprzeciwciało wobec receptorów kwasu foliowego
W celu oznaczenia autoprzeciwciał przeciw receptorom folanu, 40 .l surowicy dodano do 200 .l 0,1 M buforu glicynowego, pH 3,0, inkubowano przez 10 minut w 25 ° C, a następnie dodano do grudki węgla drzewnego pokrytego dekstranem do adsorpcji wolny folian i folian, które oddzielają się od rozpuszczalnych receptorów
[patrz też: Mimośród, dekstrometorfan, suprasorb ]
[patrz też: prada 03 nv, limitki aflofarm, łękotka czy łąkotka ]