Autoprzeciwciała przeciwko receptorom foliowym u kobiet z ciążą powikłaną uszkodzeniem nerwowo-rurkowym cd

Przy tym pH rozpuszczalne receptory będą również dysocjować od autoprzeciwciał w surowicy. Węgiel drzewny osadzono w peletkach i frakcję supernatantu dodano do 200 .l 0,2 M barbituranu sodu, pH 8,9, zawierającego fluorek fenylometylosulfonylu, EDTA, 0,1% Triton X-100 i preparat receptora kwasu foliowego [3H]. Kolejną porcję surowicy dodano do mieszaniny receptorów kwasu foliowego [3H] kwasu foliowego, zawierających 10-krotny nadmiar receptorów nasyconych nieradioaktywnym kwasem foliowym. Objętość każdej reakcji zwiększono do 600 .l przez dodanie buforu barbituran glicynowo-sodowego (końcowe pH, 8,6), inkubowano przez noc w 4 ° C i 600 .l 10-procentowej zawiesiny błon komórkowych białka Staphylococcus A (Pansorbin, Calbiochem ) zostało dodane. Inkubację kontynuowano przez 15 minut; membrany następnie osadzono i przemyto, i oznaczono poziom radioaktywności. Poziom radioaktywności tła mierzonej w podwójnych reakcjach bez surowicy odjęto od próbek surowicy testowej.
Autoprzeciwciała i wiązanie [3H] kwasu foliowego z receptorami kwasu foliowego
Membrany przygotowano z ludzkiego łożyska homogenizowanego w 0,01 M buforze fosforanu sodu, a następnie osadzono i przemyto. Membrany zawieszono w 0,1 M kwasie octowym w celu oddzielenia endogennego folanu od receptorów, przemyto dwukrotnie w tym roztworze i ponownie zawieszono w 0,01 M buforze fosforanu sodu, pH 7,4. Wiązanie kwasu [3H] foliowego zastosowano do określenia ilości receptorów apolaminianowych.
Wpływ autoprzeciwciał na wiązanie [3H] kwasu foliowego z receptorami określono przez inkubację 200 .l 1% zawiesiny błon z surowicą potraktowaną węglem drzewnym przez noc w 4 ° C. Błony przemyto zimną solą fizjologiczną buforowaną fosforanami, inkubowano przez 30 minut w 4 ° C z kwasem foliowym [3H] (125 .g) w ml soli fizjologicznej buforowanej fosforanem, przemyto zimnym buforem i solubilizowano z N wodorotlenkiem sodu , a radioaktywność została określona.
Komórki ED27, linia komórkowa ludzka-łożyska, komórki 13 i KB, linia komórek ludzkiego raka naskórka, 14 każda była platerowana w trzech powtórzeniach przy gęstości 20000 komórek w studzienkach 1,83 cm2 zawierających minimalne podłoże kwasu foliowego Dulbecco z niedoborem kwasu foliowego z 10 procent surowicy płodowej i surowicy testowej (wstępnie traktowane węglem drzewnym w celu usunięcia wolnego endogennego kwasu foliowego) i inkubowane przez noc w 37 ° C. Komórki przemyto zimnym zrównoważonym roztworem soli Hanksa (HBSS) i inkubowano w temperaturze 4 ° C przez 30 minut z [3H] kwasem foliowym (125 .g) w ml HBSS. Próbki przemyto zimnym HBSS i oznaczono radioaktywność związaną z komórkami.
Aby uzyskać widoczną stałą asocjacji (Ka) dla wiązania autoprzeciwciał z receptorami folanu, surowicę traktowaną węglem drzewnym inkubowano przez noc w 4 ° C z błonami łożyska zawierającymi receptory apolaminianowe, a następnie inkubowano z [3H] foliowym. kwas przez 30 minut. Wolny ligand usunięto przez osadzenie błon i określono radioaktywność związanego [3H] kwasu foliowego związanego z błoną. Ta wartość reprezentowała receptory apolaminianowe, które nie były blokowane przez autoprzeciwciała. Analiza Scatcharda15 została wykorzystana do obliczenia pozornego Ka.
Autoprzeciwciała i wychwyt komórkowy [3H] kwasu foliowego
Dziesięć mililitrów surowicy od Osoby W Indeksie 8 i od Podmiotu Kontrolnego 14 (patrz Dodatki Uzupełniające i 2, dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org) inkubowano przez noc w 4 ° C z ml upakowanych błon łożyskowych do wiązania autoprzeciwciał z receptorami folanu
[patrz też: dronedaron, hurtownia portfeli, celiprolol ]
[więcej w: amarantus ekspandowany co to znaczy, uszkodzona łąkotka objawy, adidas superstar damskie allegro ]