Czynniki prognostyczne i predykcyjne w raku piersi

Czynniki prognostyczne i predykcyjne w raku piersi to dobrze napisana, kompaktowa książka referencyjna. Wszystkich 25 autorów pochodzi z Europy, w tym 16 z Wielkiej Brytanii, co sprawia, że książka jest mocno ważona w stosunku do europejskich referencji i standardów. Niemniej jednak, dla amerykańskich czytelników, książka ta jest doskonałym i obszernym zbiorem informacji związanych z markerami prognostycznymi w raku piersi. Książka rozpoczyna się szerokim przeglądem tradycyjnych markerów prognostycznych w oparciu o morfologię. Ponieważ te markery nadal stanowią standard opieki, ta sekcja jest wartościowym przeglądem w kontekście historycznym dla lekarzy praktyków, a także przydatnym punktem odniesienia dla starszych praktykujących. Następnie książka przechodzi do licznych pomocniczych testów prognostycznych i predykcyjnych, bez wyraźnej kolejności. Najczęściej używane markery – receptory hormonalne, markery proliferacji i HER2 – mają własne rozdziały, ale są one rozproszone po książce. Uwzględniono również inne, mniej powszechnie stosowane markery surowicy i tkanki. Ogólnie rzecz biorąc, książka jest wyczerpująca, z wyjątkiem pominięcia jakichkolwiek dyskusji na temat receptorów czynników wzrostu innych niż HER2 i problemów związanych z krążącymi komórkami nowotworowymi. Brak tych tematów i brak dyskusji na temat genów BRCA są uzasadnione, ponieważ książka ta koncentruje się na czynnikach predykcyjnych i prognostycznych i nie jest ogólnym przeglądem raka piersi.
Największym problemem związanym z książką, która próbuje przejrzeć szybko poruszające się dziedziny, takie jak rak piersi, jest fakt, że do czasu publikacji, niektóre materiały są przestarzałe, a najnowsze obszary nie są uwzględnione. Na przykład w tej książce nie ma dyskusji o analizie węzła wartowniczego i badaniach klinicznych trastuzumabu, które wciąż były w toku, gdy zostały napisane. Inne niedociągnięcia są minimalne. Fakt, że wielu autorów wniosło swój wkład, jest oczywisty, ponieważ wiele wprowadzeń do rozdziału jest zbędnych. Drugim niedoborem jest brak dyskusji na temat ilościowej immunohistochemii. W Stanach Zjednoczonych, wcześniejsze urządzenie oparte na mikroskopie i nowsze urządzenia do analizy ilościowej brązowego barwienia (peroksydazy) miały kontrowersyjną rolę w prognozowaniu raka piersi. Wreszcie, wszystkie książki mają pewne błędy typograficzne, które można w dużej mierze zignorować. Niestety, książka ta krytycznie pominęła greckie znaki . i . w dyskusji na temat receptorów estrogenu. Chociaż większość dyskusji jest związana z receptorem ., omówienie badań porównujących te dwa jest prawie nieczytelne.
Rozdziały dotyczące klas biologicznych potencjalnych lub powstających markerów prognostycznych, takich jak cząsteczki adhezyjne, kinaza białkowa aktywowana mitogenem, członkowie rodziny i zaburzenia równowagi alleli są bardzo dobrze napisane, z wystarczającą ilością informacji, aby wprowadzić czytelnika w krytyczne zagadnienia w każdym obszarze. Autorzy wykonują również doskonałą pracę prezentując zarówno pozytywne, jak i negatywne strony tych zagadnień, w szczególności w dyskusji o okultystycznych przerzutach, dla których nie ma wystarczających danych do rozstrzygających rekomendacji. Wreszcie – być może najsilniejsza cecha książki – tabele podsumowań w wielu rozdziałach stanowią przegląd tego tematu. Tabele przedstawiają wyniki badań w każdym obszarze i destylują istotne dane, które następnie są łączone w pola podsumowania, które zapewniają doskonały przegląd Wiele z tych podsumowań niewątpliwie pojawi się na wykładach dla studentów medycyny i lekarzy. Książka ma wiele innych mocnych stron i będzie cennym dodatkiem do bibliotek, szczególnie w instytucjach edukacyjnych.
David Rimm, MD, Ph.D.
Yale University School of Medicine, New Haven, CT 06520-8023

[patrz też: bromazepam, dronedaron, Enterolambrisentan ]
[patrz też: prada 03 nv, limitki aflofarm, łękotka czy łąkotka ]