Rozpoznanie nabłonkowego raka jajnika

width=300Do tej pory w Kanadzie nie było krajowego forum, na którym można by opisać i wyjaśnić czynniki naukowe, terapeutyczne i operacyjne dotyczące raka jajnika. W tym celu Society of Gynecologic Oncology of Canada (GOC) zainicjowało szeroką strategiczną wizję: BRCA Testing to Treatment (TtoT). Ta ciągłość wizji dąży do krajowej integracji i optymalizacji leczenia pacjenta z szybko rozwijającymi się możliwościami naukowymi i terapeutycznymi, przy czym początkowym celem jest poprawa absorpcji i dostępu do testów genetycznych. W 2016 r. Grupa GOC Communities of Practice uruchomiła wspólnotę BRCA TtoT Community of Practice, tworząc multidyscyplinarne, kanadyjskie konsorcjum BRCA ekspertów i zainteresowanych stron, w tym członków rządu ChRL, kanadyjskiego College of Medical Geneticists, kanadyjskiego stowarzyszenia doradców genetycznych, Kanadyjskie Stowarzyszenie Patologów i rzeczników pacjentów z rakiem jajnika w Kanadzie. Misją BRCA TTOT Community of Practice jest przegląd i opisanie przewodnika dla wsparcia systemów opieki zdrowotnej w świadczeniu opieki dla tej populacji. 
[podobne: spodziectwo żołędziowe, zespół reitera objawy, przetoka ustno zatokowa ]