Stosowanie procedur operacyjnych o wysokich kosztach przez beneficjentów Medicare zapisanych w planach zdrowotnych typu „for-profit” i „non-profit”

Rejestracja w zarządzanych placówkach nadal stanowi ważną opcję dla beneficjentów Medicare. Około 4,5 miliona beneficjentów Medicare jest zapisanych na plan opieki zarządzanej, a wielu twórców polityki popiera działania federalne, które zwiększą liczbę zapisów. 1,2 W ostatnich dwóch dekadach branża opieki zarządzanej zmieniła się dramatycznie. Odsetek członków planu opieki zdrowotnej zapisanych na plany zdrowotne dla zysku wzrósł z jednego kwartału w 1980 roku do ponad 60 procent w 1998 roku. Oczekuje się, że plany zdrowotne będą kontrolować koszty poprzez dostosowanie bodźców finansowych i zniechęcanie do potencjalnie nieskutecznej opieki. Jednak krytycy obawiają się, że plany zdrowotne dla zysku, wrażliwe na nacisk akcjonariuszy na zwiększenie zysków, ograniczą zapewnianie wymaganej opieki medycznej dla osób zapisanych.4-6 Wysokie koszty operacyjne mogą być atrakcyjnym celem redukcji kosztów, ale jeśli plany zdrowotne utrudniają dostęp do procedur operacyjnych, które są bardziej skuteczne niż leczenie nieoperacyjne, może spowodować gorsze wyniki zdrowotne.
Do niedawna dostępne dane do oceny wykorzystania procedur w zarządzanej opiece były ograniczone. Jednak Ustawa o zrównoważonym budżecie z 1997 r. Wymagała wszystkich planów zdrowotnych, które zobowiązują beneficjentów Medicare do corocznego zgłaszania takich danych Centrom for Medicare i Medicaid Services (CMS). Korzystaliśmy z tej bazy danych, aby przetestować hipotezę, że wskaźniki wykorzystania Wysokie koszty byłyby niższe w planach zdrowotnych dla zysku niż w planach zdrowotnych non-profit.
Metody
Dane i przykład badania
Od 1998 r. Wszystkie plany zdrowotne, które chcą uczestniczyć w programie Medicare + Choice, corocznie przekazują dane, w tym poufny identyfikator dla każdego beneficjenta, do zbioru danych i informacji dla pracodawcy CMS Health Plan Employer (HEDIS). W pliku Medicare HEDIS z 1998 r. Zamieszczono dane z 292 planów opieki zdrowotnej na 4 035 142 osób, które ukończyły 65 lat i które zapisały się do tych planów w 1997 r. Zawierały również dane dotyczące tego, czy poszczególni zarejestrowani otrzymywali każdego z 12 kosztownych pracowników. procedury: cewnikowanie serca, pomostowanie aortalno-wieńcowe, przezskórna angioplastyka wieńcowa, endarterektomia tętnicy szyjnej, redukcja złamania kości udowej, całkowita alloplastyka stawu biodrowego, całkowita resekcja stawu kolanowego, częściowa kolektomia, otwarta cholecystektomia, zamknięcie cholecystektomii, histerektomia (wśród kobiet) i prostatektomia ( pomiędzy mężczyznami). Każdy plan zdrowia zbierał dane zgodnie ze specyfikacjami Komitetu Narodowego ds. Zapewnienia Jakości, a procedury zbierania danych były przedmiotem audytu.8
Usunęliśmy dane z planów zdrowotnych, które zgłosiły mniej niż 30 zarejestrowanych (15 planów, w sumie 149 zarejestrowanych) lub które nie mogły być dopasowane do danych InterStudy, jak opisano poniżej (23 plany, z łącznie 107 663 zarejestrowanymi). Kolejnych 201 265 zarejestrowanych zostało wykluczonych, ponieważ kod pocztowy nie pasuje do danych spisu powszechnego. Nasza próbka badania składała się zatem z 254 planów zdrowotnych, które objęły 3 726 065 beneficjentów.
Charakterystyka socjodemograficzna badanych populacji
Każdy zakwalifikowany beneficjent sklasyfikowaliśmy według następujących kategorii socjodemograficznych: wiek (od 65 do 69 lat, od 70 do 80 lat lub powyżej 80 lat pod koniec 1997 r.), Rasa lub grupa etniczna (biała, czarna, hiszpańskojęzyczna lub inna) , Zasiłek Medicaid, miejsce zamieszkania (wiejski lub miejski), poziom dochodów i poziom wykształcenia
[hasła pokrewne: celiprolol, diltiazem, Mimośród ]
[przypisy: zespół reitera, soczewki crizal, limitki opinie ]