Valacyclovir raz na dobę zmniejsza ryzyko przeniesienia opryszczki narządów płciowych czesc 4

Analizę danych przeprowadzono w GlaxoSmithKline, sponsorze badania. Autorzy mieli dostęp do danych pierwotnych, kierowali analizami i podejmowali wszystkie decyzje dotyczące rękopisu i jego przedłożenia do publikacji. Wyniki
Demografia
Proces rozpoczynano w lutym 1998 r., A ostatnia para została przyjęta w lipcu 2001 r. Spośród 4034 badanych par, 1385 z wrażliwych partnerów (34,3 procent) było pozytywnych pod względem HSV-2 w momencie badania, a zatem nie kwalifikowało się, 799 partnerów źródłowych (19,8 procent) nie było pozytywnych pod względem HSV-2, w związku z czym nie kwalifikowali się, a 352 pary (8,7 procent) odmówiły udziału; w związku z tym 1498 par (37,1 procent) z 96 stron przeszło do randomizacji. Czternaście osób (7 przydzielonych do grupy walacyklowiru i 7 do grupy placebo) postanowiło nie przyjmować badanego leku, pozostawiając 1484 uczestniczących par. Nasze analizy oparto na danych pochodzących od 1484 partnerów źródłowych (743 w grupie walacyklowiru i 741 w grupie placebo), którzy przyjęli przypisane im leki badawcze. Liczba par w każdym ośrodku badawczym wahała się od do 141 (mediana, 8). Spośród 1484 uczestniczących par 803 było w Stanach Zjednoczonych, 118 w Kanadzie, 462 w Europie, 43 w Ameryce Łacińskiej i 58 w Australii.
Spośród 1484 uczestniczących par, 1159 (78,1 procent) ukończyło badanie. Powody wycofania się z pozostałych 325 par zostały oparte na przyczynie partnera źródłowego i obejmowały 82, którzy wycofali się dobrowolnie (28 przypisano do walacyklowiru i 54 do placebo), 99, którzy zostali straceni do obserwacji (odpowiednio 53 i 46), 66, których związek został rozwiązany (odpowiednio 33 i 33), 16, którzy mieli zdarzenie niepożądane (odpowiednio 11 i 5), 16, dla których stwierdzono naruszenia protokołów (odpowiednio 8 i 8), 13, którzy zdecydowali się na ciążę (6 i 7 , odpowiednio), 9, którzy zgłosili częste nawroty podczas przyjmowania badanego leku (odpowiednio i 8) oraz 24, którzy wycofali się z innych powodów (odpowiednio 18 i 6). Całkowita liczba wypłat i przyczyny wycofania były podobne dla par, których partner źródłowy został wyznaczony do przyjmowania walacyklowiru (21 procent) oraz tych, których partner źródłowy został wyznaczony do przyjęcia placebo (23 procent). Jednak dobrowolne wycofanie występowało częściej wśród partnerów źródłowych, którzy zostali losowo przydzieleni do grupy placebo, niż wśród tych, którzy zostali losowo przypisani do walacyklowiru (54 vs. 28, P = 0,003), prawdopodobnie z powodu częstych nawrotów wśród partnerów z grupy placebo.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna partnerów zakażonych HSV-2 (źródło) i partnerów podatnych na serumegację HSV-2, zgodnie z przypisaniem do leczenia partnera źródłowego. Spośród 1484 osób podatnych na HSV-2 488 (32,9%) stanowiły partnerki mężczyzn z zakażeniem HSV-2 (Tabela 1). Spośród tych kobiet 383 było seropozytywnych wobec HSV-1 (78,5%). Spośród 996 wrażliwych partnerów, którzy byli mężczyznami, 641 było HSV-1-seropozytywnych (64,4%).
Zgodność z reżimem leczenia była wysoka. Ogółem 1042 spośród 1484 partnerów źródłowych (70,2 procent) zgłosiło przyjęcie co najmniej 95 procent przepisanych dawek.
Przejęcie infekcji i choroby HSV
Tabela 2
[patrz też: disulfiram, oprogramowanie stomatologiczne, alprazolam ]
[podobne: spodziectwo żołędziowe, zespół reitera objawy, przetoka ustno zatokowa ]