Zapobieganie wyrastaniu komórek mięśni gładkich z blaszki miażdżycowej człowieka za pomocą rekombinowanej cytotoksyny swoistej dla receptora naskórkowego czynnika wzrostu.

Gładka proliferacja komórek mięśniowych w obrębie tętnic jest głównym wydarzeniem związanym z zwężeniem naczyń po angioplastyce balonowej i operacji obejścia. Techniki ograniczania proliferacji komórek mięśni gładkich nie przyniosły jednak żadnych korzyści terapeutycznych w tych warunkach. Może to odzwierciedlać obecny brak wystarczająco silnych i specyficznych inhibitorów proliferacji komórek mięśni gładkich. DAB389 EGF jest genetycznie modyfikowanym białkiem fuzyjnym, w którym domenę wiążącą receptor toksyny błoniczej zastąpiono ludzkim naskórkowym czynnikiem wzrostu. Oceniliśmy wpływ tej toksyny fuzyjnej na ludzkie komórki mięśni gładkich naczyniowych w hodowli. Inkubacja proliferujących komórek z DAB389 EGF dała zależne od dawki hamowanie syntezy białka, co oceniono na podstawie wychwytu [3H] leucyny, przy IC50 40 pM. Działanie cytotoksyczne zostało zahamowane w obecności nadmiaru EGF lub przeciwciała monoklonalnego wobec receptora EGF. Badaliśmy wpływ toksyny fuzyjnej na wzrost komórek mięśni gładkich z blaszki miażdżycowej u ludzi. Wzrost był znacznie zahamowany po zaledwie h ekspozycji na białko fuzyjne. Ponadto można osiągnąć całkowite zahamowanie proliferacji komórek w płytce nazębnej. Wyniki te pokazują, że EGF DAB389 jest silnie cytotoksyczny dla ludzkich komórek mięśni gładkich proliferujących w hodowli i może zapobiegać wzrostowi komórek mięśni gładkich ze stymulowanej wzrostem ludzkiej płytki miażdżycowej. DAB389 EGF może zatem mieć wartość terapeutyczną w chorobach naczyniowych charakteryzujących się akumulacją komórek mięśni gładkich.Stosunki
[podobne: zespół reitera, przetoka ustno zatokowa, prada 03 nv ]